Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Xã - Phường

CÁN BỘ NGÀNH VĂN HÓA - THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

1. UBND phường Trần Phú
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

2. UBND phường Lê Lợi
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

3. UBND phường Bùi Thị Xuân
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

4. UBND phường Trần Quang Diệu
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

5. UBND phường Nhơn Phú
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

6. UBND phường Nhơn Bình
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

7. UBND phường Đống Đa
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

8. UBND phường Thị Nại
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

9. UBND phường Trần Hưng Đạo
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

10. UBND phường Hải Cảng
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

11. UBND phường Lý Thường Kiệt
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

12. UBND phường Lê Hồng Phong
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

13. UBND phường Ngô Mây
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

14. UBND phường Nguyễn Văn Cừ
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

15. UBND phường Quang Trung
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

16. UBND phường Ghềnh Ráng
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

17. UBND xã Phước Mỹ
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

18. UBND xã Nhơn Hội
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

19. UBND xã Nhơn Hải
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

20. UBND xã Nhơn Lý
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

1. UBND xã Nhơn Châu
- Công chức Văn hóa – Xã hội, Thể dục thể thao, Gia đình:
Họ và tên:
SĐT:
- Cán bộ Đài truyền thanh:
Họ và tên:
SĐT:

Lên đầu trang