Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020!

QUY NHƠN THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ QUẢNG CÁO RAO VẶT SAI QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định diễn biến hết sức phức tạp; các đối tượng thực hiện gắn, sơn, dán, viết, vẽ quảng cáo rao vặt trên cột điện, tường nhà, trụ đèn giao thông, cây xanh… gây mất mỹ quan đô thị và bức xúc trong nhân dân.

Trước đây, các cơ quan chức năng thành phố và phường, xã đã thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định như: lắp đặt các điểm quảng cáo rao vặt quy định(hơn 30 mô hình đèn kéo quân và bảng quảng cáo rao vặt) theo hình thức xã hội hóa; đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý các đối tượng dán, vẽ, viết quảng cáo rao vặt; tổ chức hơn 100 lượt/năm ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt… nhưng hiệu quả mang lại vẫn chưa cao (tình hình lắng dịu trong các đợt ra quân xử lý, sau thời gian ra quân thì lại tái diễn như trước); các hình thức đối phó phổ biến là: thuê học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp… lén lút thực hiện dán, viết, vẽ quảng cáo rao vặt vào đêm khuya; việc xác minh, xử lý gặp một số khó khăn vì các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này hầu hết hoạt động tự phát và là người ở nơi khác đến thuê trọ, không có chỗ ở cố định khi cơ quan chức năng mời đến xử lý thì người đang sử dụng số điện thoại lại không trùng tên với người đứng tên thuê bao điện thoại...

Thực hiện Công văn số 2533/UBND-VX ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Bình Định; Công văn số 1893/UBND-TH ngày 08/6/2017 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt; Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố đã tham mưu cho Sở Văn hóa và Thể thao - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định - UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Kế hoạch phối hợp số 02/KHPH-SVHTT-STTTT-UBNDQN ngày 09/8/2017 về việc xử lý các thuê bao di động/cố định được sử dụng để thực hiện quảng cáo, rao vặt sai quy định; theo đó có 06 bước thực hiện (05 bước phối hợp xử lý để cắt liên lạc 02 chiều và 01 bước phối hợp để cung cấp lại dịch vụ sau khi đã khắc phục những vi phạm); quá trình thực hiện kế hoạch phối hợp bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan như sau:

Trên cơ sở ghi hình quảng cáo rao vặt sai quy định trên các tuyến đường ở thành phố Quy Nhơn; Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố đã phối hợp với các nhà mạng nhắn tin đến 85 số điện thoại sử dụng cho quảng cáo rao vặt để mời đến làm việc, qua đó lập 17 Biên bản làm việc/45 số điện thoại và yêu cầu khắc phục (tháo dỡ, tẩy xóa) vi phạm về quảng cáo rao vặt nếu không chấp hành thì tiến hành lập thủ tục cắt liên lạc 02 chiều (kể cả các trường hợp đã mời nhưng không đến làm việc). Đến nay, đã phối hợp đề nghị các nhà mạng cắt liên lạc 02 chiều 03 đợt/53 số điện thoại di động (mạng vinaphone: 02; mạng viettel: 28; mạng mobifone: 23); kết quả: tình trạng dán, vẽ… quảng cáo rao vặt sai quy định phát sinh mới đã giảm đáng kể; các quảng cáo rao vặt tồn tại trước đây đã được các cá nhân vi phạm tập trung khắc phục vi phạm, tháo gỡ khá nhiều, nhất là sau thời điểm các nhà mạng nhắn tin nhắc nhở, cắt liên lạc 02 chiều đối với các số điện thoại trong danh sách đề nghị.

 

Ảnh: Mô hình điểm quảng cáo rao vặt miễn phí do Phòng VHTT TP đề xuất

 

Trong thời gian đến nhằm xử lý triệt để tình trạng này, bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố thì cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành có liên quan, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của UBND các phường, xã; tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. UBND các phường, xã phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của trong quản lý nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực này; cụ thể là tăng cường kiểm tra, xử lý đối với tình trạng quảng cáo rao vặt tại địa phương; tiếp tục chủ trì phối hợp ra quân bóc dỡ quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn.

2. Xác định trách nhiệm của các phường, xã trong việc để xảy ra tình trạng dán, vẽ, viết, phát tờ rơi quảng cáo, rao vặt trên địa bàn; đưa tiêu chí này vào xem xét thi đua - khen thưởng, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới hàng năm.

3. Hoạt động quảng cáo rao vặt là một nhu cầu rất lớn của xã hội trong việc đưa thông tin sản phẩm đến với người dùng nhưng hiện nay các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí được lắp đặt còn ít. Do đó, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố đã dự thảo mô hình quảng cáo rao vặt mới và đã báo cáo UBND thành phố đề nghị cho lắp đặt thêm (ngoài các điểm đã được lắp đặt trước đây theo hình thức xã hội hóa) nhằm góp phần giải quyết tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định.

Với những giải pháp nêu trên và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; tin rằng trong thời gian đến hoạt động quảng cáo rao vặt sẽ từng bước đi vào nền nếp, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần đem lại bộ mặt đô thị Quy Nhơn ngày càng văn minh, hiện đại.

Tin: Mai Kha-VHTT

{{Lang.related_posts}}

Lên đầu trang