Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025! Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020!

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh

Lên đầu trang