Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 -2018

Lên đầu trang