Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Thông báo về việc chấm điểm, bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa và khen thưởng năm 2018

Lên đầu trang