Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018!

Kế hoạch phối hợp: Xử lý các thuê bao di động/ cố định được sử dụng để thực hiện quảng cáo, rao vặt sai quy định

Lên đầu trang