Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017! - Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu

Kế hoạch và Điều lệ Giải Bóng chuyền nữ trong chương trình Đại hội TDTT thành phố Quy Nhơn lần thứ VIII năm 2017 - 2018

Lên đầu trang