Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Quyết định số 5747/QĐ-UBND, ngày 14/6/2018 về việc cộng nhận danh hiệu Khu phố - Thôn văn hóa năm 2017

Tin cùng chuyên mục

Lên đầu trang