Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Quyết định 5618/QD-UBND, ngày 08/6/2018 về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố

Tin cùng chuyên mục

Lên đầu trang