Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020

Lên đầu trang