Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Lịch thi đấu thể thao Ngày hội văn hóa thể thao miền Biển thành phố Quy Nhơn lần thứ XIV - 2018

Lên đầu trang