Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Thông báo Hướng dẫn chuẩn bị và tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP. Quy Nhơn lần thứ VIII năm 2017 – 2018

1) Hướng dẫn chuẩn bị và tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Quy Nhơn lần thứ VIII năm 2017 – 2018

 (Xem và Tải về)

 

2) Lộ trình diễu hành trên đường phố (Xem và Tải về)

 

3) Lộ trình diễu hành qua Lễ đài (Xem và Tải về)

 

4) Sơ đồ tập kết xe hoa và các lực lượng chuẩn bị diễu hành qua Lễ đài 

 

 

5) Sơ đồ đường đi xe hoa và các lực lượng chuẩn bị diễu hành qua Lễ đài 

 

 

6) Mẫu xe hoa tham khảo

 

 

Tin cùng chuyên mục

Lên đầu trang