Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Clip - Khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển thành phố Quy Nhơn lần thứ XIV năm 2018

Lên đầu trang