Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Chương trình Âm nhạc đường phố

Lên đầu trang